• تماس:  56 66 24 22 21 98+
  • ایمیل: info@avagl.ir
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

Alfalum


توسعه شهرها و بازار آپارتمانسازی با روند صرفه جوئی در فضاها به تمایل طراحان به استفاده از سیستمهای درب کشوئی منجر شده است . در محله های مسکونی مدرن استفاده گسترده ای از دربهای کشوئی برای محیط های کوچکتر (حمام – انباری و اطاق رختشویخانه) و نیز برای جداسازی فضاهای بزرگتر گردیده است . استفاده از دربهای کشوئی همچنین مشکل جهت و مدل بازشوی درهای سنتی لولائی را با قابل استفاده تر کردن فضاها و با عملکرد بیشتر و بدون مزاحمت می نماید ، مزایای فراوان استفاده از دربهای کشوئی باعث بکارگیری اینگونه بازشو توسط کارخانجات اتومبیل سازی گردید . بخصوص در اتومبیلهای مدل ون که بدینگونه دربهای کشوئی کناری موجب سهولت در ورود به اتومبیل گردیدند .
با این حال دربهای کشوئی را نمیتوان یک اختراع جدید قلمداد کرد بعکس اصلیت این دربها به تاریخ یونان و روم باستان باز میگردد که ذکر تاریخ دقیق آن ممکن نیست . در شهر پمپی ( POMPEI) اثرات ریل هائی که وجود دربهای کشوئی را در آن زمان در قرن اول قبل از میلاد گواهی میدهند قابل مشاهده می باشد . در طول زمان رفته رفته دربهای کشوئی در بریتانیای کبیر از اواخر 1800 تا 1900 مورد توجه قرار گرفتند بطور مثال در منازل سبک ویکتورین و برای جداسازی سالنها از یکدیگر استفاده شده اند . دربها بصورت معلق از سقف و آویزان به یک ریل از بالا و یا روی یک ریل بر روی کف حرکت میکردند . به مرور دربهای کشوئی در کشورهای شرقی نیز با نام FUSMA مورد استفاده عمومی واقع گردیدند .
در سالهای 1875- 1880 میلادی دربهائی بشکل مستطیل به صورت یک اسکلت چوبی و قابهای پوشیده شده از مقوا و یک لایه از کاغذ یا پارچه روی دو طرف آن استفاده می شدند . اغلب دارای یک دستگیره حلقه ای برای جابجا کردن درب توسط انگشتان در نظر گرفته شده است و این دربها برای جداسازی بخشی از یک سالن از سمتی تا سمت دیگر کشیده می شدند و یا برای پوشاندن جلوی کمدها به کار گرفته میشدند . اندازه این دربها حدود 90 سانتیمتر عرض و به ارتفاع حدود 180 سانتیمتر ( اندازه متوسط قد اشخاص) در نظر گرفته میشده و به طور معمول این دربها (FUSMA) منقش به تصاویر طبیعت مانند مناظر کوهستانی و جنگلی و حیوانات به صورت سیاه و سفید و یا رنگی بودند که روی زمینه نقره ای یا طلائی قرار داشتند . این دربها روی دو ریل واقع در کف و ریلی که در بالا روی یک تیر قرار گرفته بود حرکت میکردند . ریل بالائی را KAMO یا سنگ سردر و ریل پائین را SHIKII (آستانه ) می نامیدند . بطور سنتی این ریلها را به موم آغشته میکردند که موجب تسهیل حرکت درب میگردید .
FUSMA را میتوان به عنوان یک درب کشوئی روی کار نامید زیرا درب کشوئی بر روی دیوار قرار میگیرد .