11
اکتبر

مزایای بیشمار درب کشویی

مزایای بیشمار درب کشویی

با کوچک شدن خانه ها و آپارتمان های امروزی بیشتر ما با کمبود جا رو به رو هستیم اما از طرفی دیگر هم معماری داخلی به سمت ابداع و استفاده از متریال ها و وسایل پیشرفته و مدرن پیش می رود که به نوعی می توان کوچکی و محدودیت فضا در آپارتمان های جدید را جبران نمود. درب های کشویی با انواع و نمونه های مختلف از این دسته نوآوری ها هستند. این سیستم ها موجب افزایش متراژ مفید آپارتمان های کوچک می گردند.درهای کشویی و کاربردهای آن  شاید یکی مشکلهای کمبود جا در منزل شما را حل کند. درب کشویی در برخی کشورها، سالهاست که توسط طراحان مورد استفاده قرار میگیرد و مورد استقبال فراوان مصرف کنندگان قرار گرفته. از مهندسان معمار و سازندگان دعوت میشود برای شناختن و چگونگی به کارگیری درب کشویی در پروژه های خود با کارشناسان ما مشاوره نمایند.